چرا بمب کد؟

شاید فکر کنید بمب کد هم مثل سایر سایت های آموزشی خواهد بود ولی خیر اصلا اینطور نیست ،بمب کد سعی دارد با بهرگیری از نخبگان داخلی در حوزه برنامه نویسی ، آموزش هایی با روش های روز دنیا تولید و برگزار کند،آموزش های بمب کد پروژه محور خواهد بود بطوری که بعد از گذراندن دوره های بمب کد ،ب راحتی وارد بازار کار شوید.آرمان بمب کد فقط ارائه  آموزش  برای داخل کشور نیست،هدف ما کل جهان هست.تیم بمب کد توسط مهندس بهنام عادل اداره میشود وهدف کل تیم ارائه خدمت به علاقمندان برنامه نویسی میباشد.